Приватне підприємство ІПМЦ "Бойківська Думка"

6,99 грн за куб газу: від 15 лютого мешканці області не мають платити більше

18 січня цього року Кабінет Міністрів за дорученням Президента України ухвалив рішення, відповідно до якого ціна на газ для побутових споживачів становитиме 6,99 гривні за метр кубічний. Таке рішення дозволило знизити ціну на газ на 30%.

Так, від 15 лютого, населен­ня почало отримувати платіжки за газ за цією ціною.

Як розповіла під час Все-українського форуму «Україна 30. Платіжка» заступник керів­ника Офісу Президента Украї­ни Юлія Свириденко, розуміючи важку ситуацію, яка є в країні у зв’язку з ковідом та зниженням ділової активності, більшість по­стачальників газу пішли назуст-річ споживачам і встановили ціну реалізації палива 6,99 грн за 1 куб. м. уже в січні.

Зокрема, зафіксували ціну і найбільші постачальники газу в області. Як розповіли у депар­таменті паливно-енергетичного комплексу та енергозбереження Львівської ОДА, кожен мешка­нець може самостійно порівня­ти ціни на природний газ ком­паній, які мають ліцензію на по­стачання природного газу. Для цього потрібно встановити мо­більний додаток «Energy Online», або ж на сайті «Газотека». Наразі в усіх представлених компаніях вартість одного кубічного метра газу не перевищує – 6,99 грн.

Окрім того, рішенням Уря­ду було обмежено тариф на роз­поділ (доставку) газу – він те­пер не повинен перевищувати 1,79 грн за метр кубічний. По­передньо рішення про держав­не регулювання ціни тимчасове і буде діяти до кінця опалюваль­ного сезону або до кінця дії ка­рантинних обмежень.

Як пояснили у Офісі Прези­дента, сьогодні у структурі рин­ку газу для населення приблиз­но 76% займають природні мо­нополії – газзбути, які почасти є представниками однієї групи. Ще 7-8% займає група компаній НАК «Нафтогаз України» та ре­шта підприємств.

«Збутові компанії, які історич­но були природними монополія­ми, почали зловживати своїм до­мінуючим положенням у розрізі регіонів і встановлювати маржу від 25% до 44% у порівнянні з ці­ною, яку пропонував НАК «На­фтогаз» як державна компанія», – зазначила Юлія Свириденко.

Ще однією причиною збіль­шення сум у платіжках за газ є те, що споживачі недостатньо актив­но змінюють постачальника газу на того, який пропонує вигідні­ші умови. Монополісти зі свого боку створюють штучні бар’єри для такого переходу споживачів від одного постачальника до ін­шого, зокрема, у квитанціях на­вмисне не вказуються всі необ­хідні реквізити.

Заступник керівника Офісу Президента також наголосила, що до питання формування та­рифів на газ для населення по­трібно підходити системно, щоб більше не опинятися в ситуації, коли Кабінет Міністрів має ре­гулювати ринок встановленням прайс-кепів.

«Ми вважаємо, що потрібно активізувати завершення створен­ня повноцінного ринку газу. Та­кож треба посилювати роль ре­гуляторів – Антимонопольного комітету, НКРЕКП – та усуну­ти перешкоди для споживачів у процесі зміни постачальника газу. Ціна природного газу має вста­новлюватися в ринковий спосіб, постачальники мають конкуру­вати за споживача», – зазначи­ла Юлія Свириденко.

За її словами, для держави та­кож дуже важливо мати клієнт­ську базу споживачів газу.

«Я вважаю, що це має бути на державному порталі для того, щоб ми мали змогу дуже оперативно відреагувати шляхом монетарної допомоги людям. Мова йде про так званих вразливих спожива­чів, які тимчасово, у зв’язку з си­туацією, яка склалася на ринку, можуть отримати допомогу від держави, щоб не перейти в кате­горію субсидіантів. Над цим ми будемо працювати, щоб у наступ­ний опалювальний період увійти вже без надмірного державного регулювання цін, а мати відкри­тий конкурентний ринок газу», – зауважила вона.

За матеріалами

Сколівської РДА.