Приватне підприємство ІПМЦ "Бойківська Думка"

Шановні роботодавці Сколівщини!

Відділ взаємодії з роботодавцями Сколівської районної фі­лії Львівського обласного центру зайнятості нагадує підприєм­ствам, установам та організаціям з чисельністю штатних пра­цівників від 8 осіб про необхідність надання інформації про зайнятість та працевлаштування громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню за 2020 рік.

Звіт надається до 01 лютого 2021 року.

Квота – норматив працевлаштування громадян, зазначених у частині першій статті 14 Закону України «Про зайнятість на­селення» від 05.07.2012 № 5067-VI зі змінами (далі-Закон) (крім осіб з інвалідністю), у розмірі:

5 відсотків середньооблікової чисельності штатних праців­ників за попередній календарний рік для підприємств, установ та організацій з чисельністю штатних працівників понад 20 осіб;

не менше однієї особи у середньообліковій чисельності штатних працівників для підприємств, установ та організацій з чисельністю штатних працівників від 8 до 20 осіб для працевла­штування осіб, яким до настання права на пенсію за віком від­повідно до статті 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» залишилося 10 і менше років.

Роботодавці самостійно розраховують квоту відповідно до частини третьої статті 14 Закону з урахуванням чисельності громадян, які на умовах повної зайнятості вже працюють на підприємствах і належать до таких, які мають додаткові гаран­тії у сприянні працевлаштуванню (крім осіб з інвалідністю).

Завантажити форму звітності та ознайомитись з порядком її подання можливо за посиланням: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/z0841-13

За більш детальною інформацією звертайтесь до Сколів­ської РФ ЛОЦЗ за тел.: (0251) 22686, або за адресою: вул. Бра­тів Вільшинських, 4, 2-й поверх, 212 кабінет, відділ взаємодії з роботодавцями та рекрутингу, відповідальний фахівець – Пі­щальник Віра Миколаївна.

Віра ПІЩАЛЬНИК