Приватне підприємство ІПМЦ "Бойківська Думка"

Україна вийшла з локдауну: як тепер житимуть українці

З 25 січня в Україні припинилася дія локдауну, введенного з 8 січня. Тепер вся країна повернулася до обмежень так званої помаранчевої зони.

 Знову працюватимуть торго­ві центри, зали в закладах гро­мадського харчування, побутові магазини, маркети одягу, взуття, музеї, театри, кінотеатри. Учні випускних класів повертаються до змішаної форми навчання, а у регіонах, де ситуація з коро­навірусом буде контрольованою, учні 9-х та 11-х класів зможуть повернутися до повноцінного очного навчання.

Якими будуть

правила карантину

Згідно з повідомленням на сторінці в Facebook голови уря­ду Дениса Шмигаля, з 25 січня все ще заборонено перебувати у публічних місцях і на вулиці без документів про особу.

Також заборонена планова гос­піталізація (крім паліативної до­помоги, пологів, післяпологової допомоги, лікуванні онкологіч­них захворювань, третинної допо­моги та невідкладної допомоги).

У закладах освіти забороне­но проведення масових заходів за участі учнів більш ніж однієї групи чи класу та з глядачами.

У розважальних закладах, кафе і ресторанах під забороною бан­кети, святкові заходи та публічні події. Також не можна розміщу­вати більше ніж четверо дорос­лих за одним столиком. Закла­ди можуть працювати до 23 го­дини, але розплатитися відвіду­вачі повинні до 22.

Заборонено приймання відві-дувачів у музеях і галереях, якщо в залі присутні більше однієї осо­би на 10 метрів квадратних.

Не можна проводити масо­ві культурні, спортивні заходи, у яких бере участь більш ніж 20 осіб та за неможливості недо­тримання дистанції у 1,5 м між учасниками.

Кінотеатри та театри можуть працювати із заповненістю до 50% місць.

Спортзали і фітнес-центри мо­жуть працювати за умови одно­часного перебування не більш ніж однієї людини на 20 ква­дратних метрів.

Заборонено перевезення паса­жирів у громадському транспор­ті в кількості більшій, ніж число місць для сидіння. Усі пасажи­ри і водій повинні носити мас­ки чи респіратори, що закрива­ють і ніс, і рот. Це стосується не тільки транспорту, а й решти пу­блічних місць.

Під забороною проведення дискотек та робота нічних клубів.

Заборонена робота всіх закла­дів, де немає розмітки про дис­танцію в 1,5 метри і працівни­ки якої незабезпечені масками чи респіраторами.

Релігійні заходи можуть про­водитися за умови присутнос­ті не більше однієї людини на 5 квадратних метрів, на відкри­тому повітрі можна проводити з дистанцією у 1,5 м.

А от із закладів розміщення можуть працювати тільки готелі та санаторії (не хостели).

Нагадаємо, що у листопаді за введення локдауну висловилися міністр внутрішніх справ Арсен Аваков та культури і інформацій­ної політики Олександр Ткачен­ко. Останній висловлювався на підтримку жорсткого карантину на новорічні свята. Голова уряду Денис Шмигаль повідомив, що уряд готується до всіх можливих сценаріїв розвитку епідемії ко­ронавірусу і ймовірного каран­тину на зимові свята.

Власне рішення про локда­ун уряд ухвалив на початку груд­ня. Обмеження вирішили вво­дити не такими жорсткими, як навесні – дозволили працювати громадському транспорту та са­лонам краси (за умови попере­днього запису).

Також Кабмін до березня про­довжив режим надзвичайної си­туації.

Міністр охорони здоров’я Мак­сим Степанов вважає, що вве­дення жорстких карантинних об­межень у січні себе виправдало.

«Ми досягли серйозної стабі­лізації. Ми вважаємо, що досягли головного ефекту від введення жорсткого карантину – нам вда­лося на початкових стадіях зби­ти хвилю розповсюдження кові­ду, яка потенційно могла розпо­чатися після новорічних свят», – зазначив він.

За матеріалами

Leopolis.news.

Фото з інтернету.