Приватне підприємство ІПМЦ "Бойківська Думка"

Слова вдячності завжди мотивують…

Залишившись без роботи, я звернувся до Сколівської районної філії ЛОЦЗ по допомо­гу в пошуку роботи після прохо­дження військової служби в зоні АТО/ООС.

Свою ідею відкриття власно­го бізнесу розглядав вже давно, ще за часів військової служби . Були сумніви та вагання щодо своїх фінансових можливостей. Остаточно вирішив стати підпри­ємцем уже після відвідування се­мінарів служби зайнятості, про­ходження професійної діагнос­тики та співбесіди із кар’єрним радником Оленою Миколаївною Турчин. Саме тут я дізнався про послугу служби зайнятості, яка мене зацікавила – це можливість отримати одноразову виплату до­помоги по безробіттю для запо­чаткування підприємницької ді­яльності.

Маючи навики роботи та ор­ганізаторські здібності, а також бажання працювати, я вирішив спробувати себе і стати підпри­ємцем. Дотримуючись рекомен­дації фахівців служби зайнятості, я охоче відвідав інформаційний семінар «Генеруй бізнес-ідею та розпочни свій бізнес», дізнався про можливість відкрити влас­ну справу за допомогою служ­би зайнятості, пройшовши про­фесійне навчання за напрямком «Основи ведення підприємниць­кої діяльності», отримав необхідні знання із ведення власної спра­ви, склав та успішно захистив бізнес-план на тему «Відкриття магазину продовольчих товарів».

Після отримання одноразо­вої виплати допомоги по безро­біттю я орендував приміщення та закупив необхідне обладнан­ня для відкриття магазину про­довольчих товарів.

З допомогою фахівців служ­би зайнятості я зміг реалізувати свою мрію та остаточно вирішив чим буду займатися. Всім, хто бажає відкрити власну справу, я рекомендую повірити у себе.

Перш за все, необхідно поста­вити чітку мету, якої хочеш до­сягти. Одноразова виплата допо­моги по безробіттю для зайняття підприємницькою діяльністю та власні заощадження допомогли мені досягнути бажаного. Тепер я успішно здійснюю підприєм­ницьку діяльність і своєю робо­тою дуже задоволений.

В майбутньому планую ство­рити нові робочі місця та забез­печувати роботою найманих пра­цівників. І знову ж таки, тісно співпрацюючи з Сколівською районною філією ЛОЦЗ.

За час перебування на облі­ку в Сколівській районній фі­лії ЛОЦЗ, я зрозумів, що служ­ба зайнятості багато робить для того, щоб підвищити соціальну активність зареєстрованих безро­бітних у відкритті власної спра­ви, організовує інформаційні за­ходи та навчання, надає мож­ливість отримати виплату допо­моги по безробіттю одноразово для зайняття підприємницькою діяльністю.

Всім, хто розпочинає свою справу, я бажаю бути цілеспря­мованими, працювати над со­бою, наполегливо йти до своєї мети і успіх обов’язково прийде.

Успіхом у розпочатій спра­ві, передусім, завдячую фахів­цям Сколівської районної філії ЛОЦЗ, які надали як і фінансо­ву так і морально-психологічну підтримку.

Володимир КУКЕЦЯК,

приватний підприємець.