Приватне підприємство ІПМЦ "Бойківська Думка"

Подяка фахівцям Сколівської районної філії Львівського ОЦЗ

Відповідно до Постанови Кабміну України №1236, яка набрала чинності 12 грудня щодо продовжен­ня карантину до 28 лютого та запровадження лок­дауну з 8 по 24 січня, наше підприємство опи­нилось у становищі, коли довелося би відправи­ти працівників у вимушені безоплатні відпустки.

Але на допомогу прийшли працівники Сколів­ської районної філії Львівського обласного цен­тру зайнятості, які поінформували нас про можли­вість надання одноразової матеріальної допомоги.

Також вони допомогли підготувати пакет до­кументів, що відповідають вимогам ст.3 Закону України від 04.12.2020 № 1071-IX «Про соціальну підтримку застрахованих осіб та суб’єктів госпо­дарювання на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на території України го­строї респіраторної хвороби COVID-19, спричине­ної коронавірусом SARS-CoV-2» та Порядку надан­ня одноразової матеріальної допомоги суб’єктам господарювання, розрахунку її розміру, стягнен­ня, повернення невикористаної її суми, затвер­дженого постановою Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2020 року № 1231.

Таким чином ми отримали одноразову матері­альну допомогу, що дало змогу зберегти та утри­мати наших працівників.

Тож хотілося сказати теплі слова на адресу ди­ректора Іванни Ярославівни Тимоцко – за опера­тивність і чітку інформацію, увагу і корисні по­ради. Висловлюємо захоплення рівнем професі­оналізму, компетентності фахівці відділу взаємо­дії з роботодавцями та рекрутингу.

Керівництво та колектив

ТзОВ «Клондайк-Захід».