Приватне підприємство ІПМЦ "Бойківська Думка"

«Мале Карпатське коло» – проєкт у дії

 

Як вже повідомлялося у попередньому номері «Бойківської думки», вперше у Славському відбулася конференція «Мале Карпатське коло: на шляху до державного та інвестиційного проекту».

Її учасниками були представ­ники різних рівнів влади від трьох областей – Львівської, Закарпат­ської та Івано-Франківської, які є безпосередніми складовими про­єкту. Важливі питання втілення проєкту в життя обговорювали­ся під час чотирьох панельних дискусій.

Так як проєкт «Мале Кар­патське коло» є важливим інф­раструктурним об’єктом і стосу­ється безпосередньо Сколівщини, тому вирішили більш детально сфокусувати увагу на ньому, точ­ніше – що вже зроблено в рам­ках проєкту та які планові наміт­ки на цей рік. Та спочатку вар­то зазначити, що проєкт «Мале Карпатське коло» здійснюється в рамках програми Президента України «Велике будівництво» і має на меті з’єднати безпечними та комфортними дорогами євро­пейського рівня гірські райони трьох областей Західного регіо­ну, конкретніше – їх головні ту­ристичні локації.

Це не тільки сучасні автошляхи, але й вело доріжки та пішохідні туристичні стежки – промарковані та облаштовані усім необхідним. Іншими словами, цей проєкт – потужний поштовх для розвитку туризму в Карпатському регіоні.

Завдяки проєкту у найближчому майбутньому вдасться об’єднати курортні та туристичні центри трьох областей. Серед ключових з, так би мовити, Львівського боку – Славське, Рожанка (Верх­ня і Нижня), Сколе та Плай, з боку Закарпаття – Пилипець, Ізки, Синевир та Міжгір’я, а з Івано-Франківського – Вигода, Вишків і Буковель.

Це дасть можливість обміну туристичними потоками, змен­шення часу подорожі для ман­дрівників, збільшення інвести­ційних надходжень та надходжень до місцевих бюджетів. Як зазна­чив заступник керівника Офі­су Президента Кирило Тимо­шенко, аби цей проєкт був за­вершений за 2-3 роки, а не за сім чи десять, аби тут були ін­вестори, необхідно прискорю­ватись у роботі, є розуміння, як це можна ефективно зробити.

У межах «Малого Карпатського кола» заплановано здійснити ремонт 248,9 кілометра автошляхів державного значення, котрі ведуть до туристичних локацій.

Мова йде про ділянки шес­ти доріг, котрі пролягають че­рез центральну частину Карпат у згадуваних трьох областях: М-06 Київ-Чоп – 51,5 кілометра; Р-21 Долина-Хуст – 128,8 кілометра, Т 07-18 Нижні Ворота – Воловець – Міжгір’я – 44, 6, Т 14-24 Ско­ле – Славське – 24 кілометри. За словами керівника Служби авто­мобільних доріг Львівської області Олега Берези, окрім ремонту за­значених вище 75,5 кілометра ав­тодоріг заплановано відновлення 37 мостових переходів, з них 26 на дорозі М-06 та Т 14-24.

Упродовж минулого року на Львівщині відновлено в рамках проєкту 67,8 кілометра автошляхів. Також виготовлено проєктно-ко­шторисну документацію на об’єкти, котрі будуть відремонтовані у на­ступні роки та оголошено дер­жавні закупівлі на роботи.

Що ж стосується цього року, то у планах здійснення реконструкції майже 25 кілометрів доріг на різних ділянках та 19 мостів. Зокрема, ремонтуватимуться дороги Славське –Вигода, Славське –Хащованя, Хітар –Тухля, Бориня –Боберка.

Окрім того, на автодорозі М-06 Київ – Чоп заплановано влашту­вати дві нові кільцеві розв’язки. На всіх автошляхах буде облашто­вано освітлення та велодоріжки.

Зараз триває узгодження про­єктної документації та інженерні роботи. «Вже з травня ми гото­ві розпочати будівельні роботи на об’єктах проєкту. Відремон­товані та збудовані нові дороги значно підвищать інвестиційну привабливість гірського регіону. Водночас мова йде і про зовсім новий рівень безпеки та комфор­ту на дорогах наших Карпат», – зазначає О. Береза.

Що ж стосується робіт в ін­ших двох областях, то, як пові­домило Державне агентство ав­томобільних доріг України.

На Закарпатті впродовж 2020 року відремонтовано 67,6 кіломе­тра доріг, що включені у «Мале Карпатське коло».

На ділянці Долина – Хуст на 23 кілометрах виконано роботи з поточного середнього ремон­ту. Дорогу Т 07-18 Нижні Воро­та – Воловець –Міжгір’я відре­монтовано по всій протяжнос­ті. А цьогорічне завдання – від­новлення 60,6 кілометра ділянки автошляху Р 21 Долина Хуст. В Івано-Франківській області про­єкт передбачає відновлення 45 кілометрів автошляху Долина – Хуст. Торік роботи стартували на 2,5 кілометра.

За тією ж інформацією Украв­тодору, станом на початок 2021 року виготовлена проєктна до­кументація на п’ять об’єктів, по яких оголошено закупівлю на ви­конання будівельних робіт. Зокре­ма, на капітальний ремонт мосто­вих переходів – через річку Оряв­чик на дорозі М-06 Київ—Чоп, у селах Плав’є, Тухолька, через річку Сможанка в Сможому, у Славському. Також розроблено проєктну документацію та оголо­шено закупівлю для проведення експертизи проєкту щодо капі­тального ремонту мостового пе­реходу через ріку Опір на авто­дорозі Сколе – Славське.

Перші впевнені кроки у ре­алізації «Малого Карпатського кола» вже зроблено, які продо­вжаться не менш активно і цьо­горіч. Бо реалізація проєкту од­нозначно змінить життя гірських карпатських районів кардиналь­но – привабить ще більше ту­ристів, що, відповідно, зумовить потребу у створенні нових робо­чих місць та місць відпочинку. Такий собі зрозумілий і бажа­ний ланцюжок позитивних змін.

Любов ТИЧЕНКО.