Приватне підприємство ІПМЦ "Бойківська Думка"

Конституція України – як форма забезпечення судового захисту прав людини і громадянина

«Є Конституція!» – такі були перші слова голови Верховної Ради України ІІ скликання Олександра Мороза після прийняття Основного Закону України.

28 червня – знаковий день для українців, бо саме цього дня, 25 років тому, ми отримали основоположний документ найвищої юридичної сили: у ніч з 27 на 28 червня 1996 року депутати Верховної Ради від імені Українського народу ухвалили головний документ нашої держави – Конституцію України.

Із прийняттям Основного Закону закладено фундаментальні засади розбудови незалежної, демократичної, соціальної і правової держави. Шляхом конституційного процесу в Україні забезпечуються утвердження верховенства права, захист прав і свобод людини.

До головних принципів Конституції України належать: народовладдя, пріоритет прав людини і громадянина, поділ влади; соціальної, демократичної, правової держави; державного суверенітету; рівноправності громадян перед судом і законом.

Конституція наділила судоустрій правом вершити правосуддя іменем України, а це найвищий прояв довіри і віри у судові чесноти.

Конституційне право на судовий захист належить до невідчужуваних та непорушних.

Судовий захист прав і свобод людини і громадянина необхідно розглядати як вид державного захисту прав і свобод людини і громадянина. І саме держава бере на себе такий обов’язок відповідно до частини другої статті 55 Конституції України. Право на судовий захист передбачає і конкретні гарантії ефективного поновлення в правах, шляхом здійснення правосуддя.

Конституція України гарантує кожному судовий захист його прав у межах конституційного, цивільного, господарського, адміністративного і кримінального судочинства України. Норми, що передбачають вирішення спорів, зокрема про поновлення порушеного права, не можуть суперечити принципу рівності усіх перед законом та судом і у зв’язку з цим обмежувати право на судовий захист.

Право на судовий захист передбачає також можливість звернення всіх учасників судового провадження, у тому числі підсудного, до судів апеляційної та касаційної інстанцій.

Конституційний принцип незалежності суддів забезпечує важливу роль судової гілки влади в механізмі захисту прав і свобод громадян та є запорукою реалізації права на судовий захист. Будь-яке зниження рівня гарантій незалежності суддів суперечить конституційній вимозі неухильного забезпечення незалежного правосуддя та права громадян на захист прав і свобод незалежним судом, оскільки призводить до обмеження можливостей реалізації цього конституційного права, а отже, суперечить статті 55 Конституції України.

Отже, реалізація принципу верховенства права, права кожного на судовий захист можлива лише при реальному дотриманні конституційних приписів щодо незалежності суддів, які містять юридичні гарантії, спрямовані на запобігання будь-якому впливу на суддю та судову владу.

У цей знаменний день, Сколівський районний суд Львівської області вітає бойківську громаду з державним святом – Днем Конституції України! Нехай демократичні засади, що були закріплені цим надзвичайно важливим документом стануть реаліями нашого сьогодення, а дух законності прийде до серця кожному громадянину нашої держави. Давайте сподіватися у краще майбутнє та разом створювати нову європейську державу.

Зі святом!

Р. ГАНО,
прес-секретар Сколівського районного суду Львівської області.