Приватне підприємство ІПМЦ "Бойківська Думка"

Золотий голос Сколівщини

І знову – успіх, і знову – пе­ремога! Ці слова – про таланови­ту краянку, співачку, викладач­ку Сколівської школи мистецтв Василину Питлак, яка на почат­ку лютого успішно виступила на ТРК «Перший Західний» у кон­курсі «Караоке на всі боки» та, за результатами двох голосувань – компетентного журі й шану­вальників пісенної творчості в соціальних мережах, заслужено вийшла в півфінал.

Яким же чином дізналася Ва­силина про конкурс?

– А все – друзі! Відома ско­лівська співачка Тетяна Бекеш-Гамрацей, з якою заприятелю­вали завдяки любові до пісні та сценічним виступам у нашому «Бескиді», розповіла мені про конкурс «Караоке на всі боки» та запропонувала спробувати свої сили, ще й підбадьорила, – зга­дує Василина. – «А чому б і ні», – подумала я та почала готувати­ся. Часу було обмаль – два тиж­ні. Я зареєструвалася, виконала й надіслала на розгляд журі відпо­відне домашнє завдання й, через короткий час, отримала запро­шення на конкурс. Емоції пере­повнювали. Радості не було меж. Раніше хвилювалася перед висту­пами, а тепер задоволено готу­валася, бо пісня, спів і сцена – це моє, без чого не уявляю сво­го життя. До речі, Тетяна теж візьме участь у цьому конкурсі. Користуючись нагодою, кажу: «Хай їй таланить!»

І от Василина з чоловіком Сте­паном, який завжди є її найкра­щою й надійною підтримкою, їдуть до Львова. Там, у студії «Першо­го Західного», їх тепло вітають організатори конкурсу, беруть у співачки інтерв’ю…

– У мене було відчуття, що я приїхала до близької родини, – ділиться враженнями співач­ка. – Зустрілася з людьми-од­нодумцями, які, як і я, живуть мистецтвом. Настільки гарно й щиро мене прийняли, що перед конкурсом зовсім не було хвилю­вання. А зустріч та спілкування з українським співаком, музикан­том, композитором і аранжуваль­ником Павлом Табаковим? Це – захоплююче й неперевершено. А далі – мій виступ. Я співала пісню «Ружа—троянда». Стара­лася! А потім невимовне щастя – перемога! Я вийшла в півфі­нал… Правду кажучи, не очіку­вала, що маю стільки шануваль­ників. Вдячна всім, хто слухав мене, підбадьорював і так гарно відгукнувся на мій спів. Третього березня – наступний етап кон­курсу. Буде троє зіркових суд­дів. Серйозно готуюся. Це – як адреналін! З радістю й трепетом очікую на подію…

А як же все починалося? Ва­силину знаємо давно! З дитин­ства її полонили музика й піс­ні. Коли ще школяркою виходи­ла на сцену РНД «Бескид», зал здригався від оплесків глядачів та багатоголосого «браво». Тоді, після одного з концертів, само­бутня композиторка, таланови­та викладачка Сколівської шко­ли мистецтв Розалія Йосипівна Пасічник сказала, що Сколівщи­на стала багатшою ще на одного сценічного співучого соловейка, і що мине небагато часу й чарів­ним голосом Василини насоло­джуватиметься не тільки Бойків­щина, а й Україна та світ.

Викладачка й композиторка не помилилася. Дівчина не зупи­нялася на досягнутому. Постій­но шліфувала майстерність во­каліста. Впевнено йшла вперед, розвивала свої здібності. Спочат­ку була школа мистецтв по кла­су скрипки й баяна. Їй це вда­валося. А відтак здобувала осві­ту в Дрогобицькому музичному училищі імені Барвінського по класу скрипки та Дрогобицько­му музично-педагогічному інсти­туті по класу вокалу. В час на­вчання не покидала сценічного мистецтва. Її чудовий голос був окрасою концертів та урочистос­тей. Своїми виступами, оригі­нальною манерою співу завжди надавала особливого шарму свя­там і творчим зустрічам.

Здобувши спеціальність викла­дача музики й вокалу, прийшла працювати в рідну школу мис­тецтв, де продовжує своє яскра­ве життя з музикою та співом:

– Надзвичайно талановита ви­кладачка по класу скрипки та естрадного вокалу. Її учні успіш­но виступають на академічних концертах. Та то й не дивно, бо мають за добрий приклад свою наставницю, на неї рівняються, – відгукується про Василину ди­ректор Сколівської школи мис­тецтв Олег Допілко.

Своїми піснями й далі тала­новита співачка несе глядачам відчуття радості, краси та лю­бові. У її репертуарі – числен­ні народні пісні в старому та су­часному аранжуваннях, ліричні, класичні, патріотичні… Є і ста­родавні, які, можна сказати, ря­тує від забуття.

– Невичерпними є обдару­вання, працелюбність і творчий діапазон Василини – співачки. Володіє природним талантом, має унікальний сильний голос, – наголошує заступник директо­ра Сколівської школи мистецтв Любомир Пасічник. – Її виступи неодноразово були оцінені ком­петентним журі на солідних пі­сенних конкурсах.

І справді, взявши участь у «Го­лосі країни», наша сколівська спі­вачка завоювала першу премію; у фестивалі «Червона рута» дует «Ретро Модерн», у складі Васи­лини Питлак та Любомира Па­січника, посів ІІ призове місце; в онлайн-конкурсі Міжнарод­ного багатожанрового фестива­лю «Еuro Star 2020», що відбу­вався в німецькому місті Бремен – знову перше місце. Також на її рахунку – благодійні та інші концерти.

А ще Василина співає у від­починковому комплексі «Золота форель», де зупиняються люди з різних куточків планети. Завдя­ки її гарному та сильному голосу світ відкриває для себе найчудо­віші та наймилозвучніші скарби української пісні.

Справедливо відзначити, що Василина Питлак – яскрава зір­ка-співачка Бойківщини. Віта­ємо її з першою перемогою в «Караоке на всі боки» та бажа­ємо успіхів у фіналі конкурсу! А ще – щастя, міцного здоров’я, родинного благополуччя та но­вих здобутків на ниві сценічно­го мистецтва! Нехай золотий го­лос мисткині й далі радує шану­вальників прекрасного!

Світлана ФЕДЕВИЧ.