Приватне підприємство ІПМЦ "Бойківська Думка"

Вивільнення – справа часу

Превентивна робота з особами, попередженими про вивільнення в Сколівській РДА

 22.01.2021 року відбулась зустріч Іванни Тимоцко, директора Сколівської РФ ЛОЦЗ, начальника відділу взаємодії з роботодавцями та рекрутингу Василя Меленчука з головою Сколівської районної державної адміністрації Богданом Янком.

На якій детально говорили:

про дотримання норм чин­ного трудового законодавства у разі звільнення персоналу з іні­ціативи працедавця;

про процедуру скорочення штатної чисельності.

Богдан Ярославович запро­понував зустрітись з колективом Сколівської РДА, під час якої окреслено низку актуальних про­блем, розв’язання яких позитив­но вплине на динаміку розвитку ринку праці Сколівщини.

Озвучено про наявні вільні вакансії в Стрийській РДА, які дають можливість працівникам, які вивільняються, за бажанням скористатися даними вакансія­ми і бути переведеними в Стрий­ську РДА.

Директором Сколівської РФ ЛОЦЗ наголошено, що завдан­ня служби зайнятості – забезпе­чити кар’єрний супровід кожно­му працівнику, який підпаде під скорочення.

Також, фахівцями служби зайнятості надано роз’яснення трудового законодавства Украї­ни щодо проведення звільнення працівників відповідно до стат­ті 40 пункт 1 Кодексу законів про працю України, порядку ви­вільнення, державних гарантій працівників, які підлягають ви­вільненню, виплати вихідної до­помоги, проведення розрахунку при звільненні та видачі трудо­вої книжки.

Захід пройшов у форматі кон­структивного діалогу. Присут­ні активно ставили питання, які стосувалися деталей набуття ста­тусу безробітної особи, можли­вості перенавчання та започат­кування підприємницької діяль­ності, а також висловили подяку за роз’яснення та корисну ін­формацію.

Іванна ТИМОЦКО,

директор Сколівської

районної філії Львівського ОЦЗ.