Приватне підприємство ІПМЦ "Бойківська Думка"

У Славському інвестують 15 мільйонів гривень у дорожню інфраструктуру

Славська об’єднана те­риторіальна громада продо­вжує вкладати кошти, аби цю місцевість зробити ще комфортнішою для меш­канців і привабливішою для туристів. Донедавна однією з найбільш болючих про­блем Славського регіону був стан доріг. Саме тому гро­мада готова сьогодні вкла­дати значні кошти в онов­лення транспортних кому­нікацій. Мова йде як про проїжджу частину, так і про пішохідні зони та вуличне освітлення. Сумарна вар­тість запланованих робіт ся­гатиме до 15 млн грн, пе­редає «Вголос».

Зокрема, Славська ОТГ зарезервувала у своєму бю­джеті 4 мільйони гривень на капітальний ремонт дороги «Славське-Хащованя». Цей проєкт відкриє ще один ва­ріант автомобільного спо­лучення між Львівською й Закарпатською областями й очікувано допоможе залучи­ти додатковий туристичний потік у Карпатський регі­он. Він повинен втілюва­тися в життя спільно з об­ласним департаментом до­рожнього господарства на умовах співфінансування.

Паралельно з цим уже проведено ремонт трьох ділянок комунальних до­ріг у селі Либохора (голо­вна дорога, вулиці Тара­са Шевченка й Лесі Укра­їнки), триває облаштуван­ня пішохідних доріжок у Славському (вулиці Івана Франка, Данила Галиць­кого, Миколи Устиянови­ча), а також капітальна за­міна систем водопостачан­ня, які пролягають поруч з дорогами в центральній частині селища. У ці ро­боти загалом вкладено по­над 3 млн грн. Ще понад 7 млн грн буде інвестовано в найближчі рік-два.

«До створення ОТГ весь місцевий бюджет розвитку становив 2,5 мільйона гри­вень на рік, а сьогодні в одні тільки дороги грома­да готова вкладати у кілька разів більше», – зазначає славський селищний голо­ва Володимир Бега.

Поряд з прокладанням і ремонтом доріг ведуться роботи і з вуличного освіт­лення. Упродовж 2018-2019 років у Славській ОТГ уже реалізували 12 проєктів з вуличного освітлення на за­гальну суму 5,3 млн грн. Як результат, сукупна протяж­ність ліній вуличного світ­ла сьогодні становить 25,5 кілометра і ця цифра по­стійно зростає.

Зокрема, зараз трива­ють роботи в селі Либохо­ра з освітлення ділянки за­вдовжки 1,6 кілометра від початку села до центральної частини. Укладено 5 нових угод на встановлення до­даткового вуличного світ­ла на вулицях Славського, Верхньої Рожанки, Ялинку­ватого, Волосянки, Хащо­вані. Загальна протяжність цих ліній перевищуватиме 10 кілометрів, а кошторис робіт – 3,5 млн грн.

До складу Славської ОТГ входить селище місь­кого типу Славське та ще 7 сіл Сколівського району. У рейтингу ОТГ Львівщи­ни, оприлюдненому у червні 2020 року, Славська грома­да впевнено посідає перше місце. У неї показник до­ходів на одного мешканця становить майже 7000 грн, тоді як у середньому по об­ласті лише 1500 грн. Най­більшими платниками по­датків до місцевого бюдже­ту Славської ОТГ є група компаній з холдингу ОККО Group, зареєстрованих на території селища. Тільки за 2019 рік вони перерахува­ли громаді понад 100 млн грн. податків і зборів.

«Львівська

мануфактура новин».