Приватне підприємство ІПМЦ "Бойківська Думка"

Успіхи юної піаністки

10-річна Сніжана Швед з с. Нижня Рожанка стала лауреа­том ІІ премії Міжнародного багатожанрового фестивалю-конкурсу «Artvision», який відбувся онлайн влітку цього року. Дівчинка отри­мала диплом лауреата і статуетку.

Школярка навчається в 5 класі Славської музичної школи по класу фортепіано. Разом зі сво­єю викладачкою Русланою Степа­нівною Безегою старанно готувались до музичного змагання. На конкур­сі учениця зіграла два твори: Йо­ганн-Себастьян Бах «Менует» соль- мінор та «Зозуленька» Василя Бар­вінського. Професійне журі високо оцінило майстерне музичне вико­нання юної горянки.

Варто відзначити, що талановита школярка часто бере участь в різ­них музикальних конкурсах та кон­цертах, як українських так і міжна­родних. Приміром, минулого року стала дипломанткою в ІІ відкрито­му регіональному обласному кон­курсі, що відбувався в Дрогобиць­кому музичному коледжі ім. В. Бар­вінського. На Всеукраїнському кон­курсі «Діти світу» (Славсько-Одеса) отримала диплом І ступеня.

Приймала участь в концерті «В гості до Станіслава Людкевича», який проходив у його меморіаль­ному музеї-садибі в м. Львові, де зіграла кілька творів. Під час одно­го з концертів в музичному коледжі ім. С. Людкевича у Львові грала му­зичний твір «Метелик» композито­ра Юрія Щурівського на фортепіа­но. В підсумку юній піаністці вру­чили диплом, а її викладачка, Рус­лана Безега, отримала подяку.

Сніжана є активною учасницею різних заходів, як в загальноосвітній школі, так і в музичній. З величез­ним задоволення опановує гру на фортепіано. Також вивчає теорію музики — ходить на уроки сольфе­джіо та музичної літератури. Її чу­дову гру можна почути під час уро­ків, музичних лекцій, звітних кон­цертів. Перемогами і досягнення­ми учениці щиро радіють батьки, вчителі та друзі.

Тож побажаємо талановитій шко­лярці подальших успіхів та найви­щих досягнень у музиці, прослав­ляючи свій рідний край.

Марта ІЛЬНИЦЬКА.