Приватне підприємство ІПМЦ "Бойківська Думка"

Спільнота вільних і небайдужих

Моя розповідь про учнівське самоврядування в Козівсько­му опорному навчальному закладі загальної середньої освіти I-III ст. – ліцеї імені Михайла Гаврилка при Львівському на­ціональному університеті імені Івана Франка.

Наше шкільне життя цікаве й насичене. Все, що при­думуємо, організовуємо, твори­мо й робимо самі для себе – це круто! Про реалізований нами унікальний проєкт зі створення простору для праці й відпочин­ку читайте далі.

Як же все починалося? То була не одного дня робота, яка роз­почалася ще зимою 2018 року. Поки хуртовина змітала по вули­цях верхній шар снігу, а разом із тим і будь-які ознаки продуктив­ності в багатьох людей, все, що мене тоді турбувало – це, як ми маємо знайти гроші на проєкт, який згодом дістав назву «СВІНБ» («Спільнота вільних і небайду­жих»). Але про все по порядку.

Ще осінню 2018-го року розпо­чалася робота нового набору учас­ників до Всеукраїнського освітньо­го проєкту для підлітків “Агенти змін. Діти”, до якого я належала, а отже й дала собі та небайдужим учням школи новий виклик для створення свого проєкту в його рамках. Тоді вже пройшли пер­ший та другий етапи, коли я від­правилася на зустріч із «Агента­ми» країни зі своїм планом кім­нати для самоврядування, який спочатку не викликав особливо­го зацікавлення в друзів, але, на щастя, в результаті виявився ледь не єдиним чудовим коворкінгом (простором для спільноти шко­лярів) серед представлених про­єктів зі всієї України. Я повер­нулася додому з усвідомленням того, що в мене є лише 6 міся­ців на те, аби кімната-мрія стала реальністю, а не існувала лише в думках чи на папері.

Отож, дякуючи багатьом од­нодумцям (а їх дійсно було нема­ло), ми зібрали активну команду, обдумали ключові ідеї, нашу мету та кроки. Якщо бути відвертою, ‘’прокачали’’ всю нашу креатив­ність. На щастя, протягом чоти­рьох місяців, ми знайшли та по­вністю покрили фінансування (з допомогою сільської ради та на­ших місцевих приватних підпри­ємців). Часто збиралися й обго­ворювали дизайн кімнати, після чого всі дружно брали пензлі в руки й по 10 годин на день «ви­мальовували всю красу нашого простору».

Майже в середині червня ми були готові сказати: “ Вже завер­шено всі роботи!”. Але залишив­ся останній рівень – відкриття. Відбулося! То був чудовий нетра­диційний захід. Після його про­ведення мене й друзів опанувало особливе почуття щастя, яке сло­вами не передати. Пройнялися гордістю від того, що здатні тво­рити корисні справи та успішно реалізовувати свої мрії. Ми обла­штували комфортну зону та осо­бливий робочий, творчий і відпо­чинковий простір. Вже в 2019-му цю кімнату активно використову­вали для проведення різних тре­нінгів, зборів та перегляду фільмів після уроків. Як на мене, наша праця не була марною.

Сьогодні впевнено наголо­шую, що проєкт, який ми ре­алізували, є успішним і дієвим. Обладнана кімната стала про­стором для вільного спілкуван­ня, творчого й інтелектуального розвитку, обміну досвідом між старшокласниками навчальних закладів та унікальним місцем для відпочинку.

Численні світлини, розміще­ні на сторінці газети, зафіксува­ли чимало цікавого, пов’язаного з нашим комфортним просто­ром. Тут і проведення зборів го­ловного проєкту школи «Сузір’я лідерів», який діє в нас близь­ко п’яти років; у цій же кімнаті зустрічали новий 2019 навчаль­ний рік. Відтак, ближче до ни­нішніх днів, тут відбувалися лі­тературні вечори «Плеяда». До речі, один з них, через ситуацію, що склалася, проходив у дистан­ційній формі. Але як тільки ма­тимемо нагоду, відновимо цей новий проєкт, який реалізову­ватимемо в місці зібрань нашої молодіжної спільноти «СВІНБ».

Користуючись нагодою, хочу відзначити й те, що наш навчаль­ний заклад тісно співпрацює з Підгородецькою ЗОШ І-ІІІ ст. Кілька років поспіль проводи­мо систематичні навчально-піз­навальні тренінги в рамках про­єкту «Сузір’я лідерів». Почерго­во групи старшокласників наших шкіл відвідують одні одних з ме­тою розширення знань про лі­дерські якості, набувають досві­ду та вчаться бути лідерами. На двох фото – зустріч учнів «Су­зіря лідерів» в обладнаній нами кімнаті. Заняття проводить ди­ректор закладу Оксана Клепуц.

Попереду в нас багато ціка­вого на шляху «від мрії – до дії» та нескінченний ентузіазм і віра в те, що чимало добрих змін ми можемо творити самі, завдячую­чи учнівському самоврядуванню та проєктам, у яких охоче бере­мо участь. Нам приємно втілю­вати ідеї, які роблять наше жит­тя цікавішим, та набувати досві­ду реалізації задуманого. Учнів­ське самоврядування окрилює нас, стимулює до постійного розви­тку та готує до майбутнього са­мостійного життя в суспільстві.

Лариса МАТОЛІНЕЦЬ, учениця 11 класу,

голова учнівського  самоврядування

Козівського ОНЗЗСО І-ІІІ ст. – ліцею

ім. М. Гаврилка при ЛНУ ім. І.Франка.

Фото Н.ЗАДІЛЬСЬКОЇ.